Boisko sztuczna
Boisko
Siatkówka plażowa
Siatkówka plażowa
Boisko tartan
Boisko tartan
8:00 Zarezerwowane
08:00 - 15:00
Zarezerwowane
08:00 - 15:00
Zarezerwowane
08:00 - 15:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
16:30 Zarezerwowane
16:30 - 18:30
Rezerwuj Rezerwuj
17:00 Rezerwuj Rezerwuj
17:30 Rezerwuj Rezerwuj
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Rezerwuj
18:30 Zarezerwowane
18:30 - 20:00
Rezerwuj
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Rezerwuj
19:30 Rezerwuj
20:00 Zarezerwowane
20:00 - 21:30
Rezerwuj Rezerwuj
20:30 Rezerwuj Rezerwuj
21:00 Rezerwuj Rezerwuj